Blog başlığındaki "+40" UYARISINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Ey Türk Milleti!
Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz

Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar.

Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır.

Tedbir olarak yanınızda sağlık ekibi bulundurunuz veya çıkınız! +40 :))

İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz!

Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir.


Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir.
Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat.

Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın.

Hala okumak istiyorsanız buyurunuz.

Saygılar, sevgiler!

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

26 Nisan 2010 Pazartesi

COCUK SUISTIMALLERI ,PEDOFILI.

PEDOFİLİ HASTALIĞININ KAYNAĞI DİNLERDİR.

Yeni Evliler:)) Kız-Roşan Kasım 11yaşında-Said Muhammed 55-.Afganistan

BÜTÜN KÖLECİ SEMİTİK DİNLERDE VARDIR.

Son günlerde yurdumuzun her yerinde kaybolan,bulunamayan çocuklar,doğuda,Siirt-Pervari'de 13-14 yaşında sekiz tane soysuzun,kız arkadaşlarını kandırıp uygun bir yere götürdükten sonra soyup üstüne çıkarak resmini çekip,tehditle ilişkiye girmeleri için bebek getirmeye zorlamışlar.
O da getirmiş.Bu sekiz soysuz "02" ve "0 3" yaşında iki bebeğe tecavüz etmişler, yani çocuklar çocukları istismar etmişlerdir.
Bir başka doğulu kadının izinsiz evlenmesi yüzünden ailesince öldürülmesi,daha önce cep telefonu ile erkek arkadaşını aradı diye kümese gömülen genç kız olayları bu yazıyı yazmamı sağladı.
Bu sorunu çözebilmek için önce kaynağının tespit edilmesi şarttır.

Gay Kilisesi cematinin Hz.İsa'yı "GAY"
gösteren bir resmi.
(Obama da Florida Gay
Kilisesine kayıtlıdır.Kilise rahibi,Bush'un
gazabından korkup Obama'nın kaydını
silince adam buna mecbur kalmıştı.)

İnsanlık,son 60 yıldır Amerika ve Avrupa'nın sosyalizmi önlemek için demokrasiyi geri plana atıp bu ruhban, köktendinci yapılanmaları desteklemesi yüzündendir ki ne ülkemiz insanı ne de ABD-AB dışı ülke halkları bir türlü "eşitlik,demokrasi,çocuk hakları,sosyal devlet güvencesi" gibi değerlerle bir türlü tanışamadılar.

Bu tür olayların,elinde silahı ile adam kesip öldüren,genel evlerde işkence ile çalıştırılan,Avrupalı zenginlerin evlerinde 500-1000 USD Dolarına satın alınmış doğulu masumiyetleri kalmamış çocuklar,veya sapık Arap şeyhlerine pazarlanmak üzere sokaktan,evinden kaçırılanından güzellik kraliçesi seçimlerini kazandıkları bahanesi ile çıkarıldıkları turistik seyahatlerde kaybolanlarına kadar seks kölesi olmuş veya olmak üzere olan her yaştan çocukların ve ailelerinin çektikleri acıların,sefaletin asıl sorumluları da bu yüzden ABD ve AB'dir.

Ne yazık ki,ülkemizde oldukça yoğun bir topluluk yani Kürtler halen feodal kökleri,bağları ile "yarı veya tam köle" olarak yaşamaktadır.
Kız çocukları Kürtler arasında yaşına bakılmaksızın "beşik kertmesi,berdel" gibi saçma adetlerle alınıp satılmaktadır.

Halen,8-12 yaşlarında kız çocukları ile evli,300-350 köyü olan ve her köyde bu yaşlarda ayrı eşleri olduğu bilinen bu Şeyh,Şıh,Pir denilen bu feodal adamlar,ABD-AB tarafından terör olaylarında kullanılmak üzere muhatap alınmakta,Avrupa parlamentosunda bile kabul görmekte oldukları gibi haliyle ülkemizin Cumhurbaşkanlığı köşkünde de,kontr gerilla yapılanmalarında da kabul görmektedirler.

Bu da ABD-'nin B.O.P projesini bu hükümete,köktendinci yapılanmaya bağlamış olmasındandır.

Çünkü,demokrasi,özgürlük,eşitlik,sosyal devlet veya sol zihniyet ABD-AB'nin 1789'dan beri "Haçlı Seferi" altında çiğnenip gitmiştir.
Amerika "demokrasi" der ama ondan nefret eder.

Ortaçağın karanlık günlerinde insanları biraz daha "ahlaklı" yapmaya çalışan peygamberler,ağır kölecilik geleneklerine karşı koyamamış veya kendilerinde de benzer alışkanlıklar olduğundan olayı kutsallaştırmışlardır.Grek=(Hileci) tanrısı Zeus.Çift cinsiyetli Huri-Ganimedes
ile eşcinsel ilişki sonrası rehavetteyken dev insan
Promoteus ateşi çalıyor.
İşte "erkek-kız çocuklarıyla cinsel ilişki-tıbbi adıyla Pedofili" din kaynaklı olduğundan bu sapıklıklar engellenememektedir.

Şimdi dinle alakalarına geçelim.

Müslümanlara göre "peygamber" olan Hz.İSA,Grek-Yunan İncilinde "Allah'ın" kendisidir." Hiç bir kadınla ilişkiye girdiği vaki değildir.

Ermeni İncilinde Maria Magdealena adlı bir kadınla ilişkisinden bahsedilse de Grek İnciline inananlar bunu ret eder.

Kıyamette ,dünya Allah'ın (İsa'nın) heybetini görünce kaçar gider.
Allah,(İsa) 12 yahudi kabilesinden seçilmiş 12'şer binden 144.000 seçilmiş günahsız Yahudiye yeni,yusyuvarlak bir dünya verir.

Onların ilk ürünü olan erkek çocuklarından 144.000 Gılman'ı fidye -Kurtulmalık karşılığı alarak yanında götürür,babalarına bu yuvarlak dünyayı verir.İnsanlık kıyamet sonrası bunlardan türeyerek yaşamına devam edecektir.

Bu ayete göre kadınla ilişkiye giren erkek "KİRLENMİŞ" sayılır.
Bu yüzden Hıristiyan din adamları evlenmezler ve eşcinsel ilişki içinde yaşarlar.
Çocuk istismarının Hıristiyanlarda kaynağı budur.
İşte ayet;
İncil "Yuhanna Vahiy-Kuzu ve Kurtulanlar 1-5; Sonra Sion Dağında Kuzuyu (Allah-İsa) ve onunla birlikte 144.000 kişinin durduğunu gördüm.... Bunlar kadınlarla ilişki sonucu lekelenmeyenlerdir.Çünkü kız oğlan kızdırlar.Kuzu her nereye giderse Onun ardı sıra gidenlerdir.İnsanlık içinden Tanrıya ve Kuzuya kurtulmalık karşılığında sağlanan ilk üründürler."

İşte İncil'de biz "kadından doğanlara" verilen değer;
Matta 11:11 “Doğrusu size derim ki,kadınlardan doğanlar içinde Vaftizci Yahya’dan üstün olanı çıkmamıştır.Ama ,göklerin hükümranlığında en küçük olan ondan üstündür.”

Halen konuşulan,14 yaşındaki kızla ilişkisi yüzünden tutuklanan İslamcı yazar Hüseyin ÜZMEZ davası ile ilgili televizyon programlarını hatırlayın.

O zaman da konu dine kaymış ve Hz.Muhammed'in Hz.Ayşe ile "6" yaşında yaptığı evlilik ve "9" yaşında gerdeğe girme konusu çok tartışılmıştı.


Hz.İsa'yı Gılmanları ile temsil eden bir kilise resmi.
Kutsal ruh "BABA İsa'yı alıyor,Bebiş,kanatlı Gılmanlar (!)
da etrafını çevrelemişler.
Tevrat’ta Allah’ın “erkek çocuk” aldığını kanıtlıyor;
Çölde Sayım.Bölüm 8 Ayet 18:
Say.8: 18 “İsrail'de ilk doğan erkek çocukların yerine Levililer'i seçtim”

Kuran'da da "Cennette Müslümanlara verilecek hizmetçiler" Gılmanlardır.
Tur Suresi-24;Kendilerine ait sedefte saklı inci gibi civanlar dolaşır çevrelerinde
Tur Suresi Arapçası Türkçe harflerle 24;"Ve yetufu aleyhim ğılmanil lehum keennehum lu'luum meknun"
("Ğılmanil=Gılmanlar-eşcinsel,hizmetçi genç "sübyan=çocuk" erkekler."Aynı surede)
Eşler de çift cinsiyetlilerdir.
Tur Suresi 20.ayette;20-sıra sıra dizilmiş çok güzel koltuklara yaslanarak; kendilerine güzel, iri gözlü hurileri de eş etmişizdir.
Arapçası: 20. “Muttekiine ala sururim masfufeh ve zevvecnahum bi hurin ıyn”
Hurin-huriler ” anlamındadır.Hem erkek hem de dişi olan insanı tarif etmektedir
Huri erkek-dişi özelliklidir.Kız adı olduğunda "Huriye" haline gelir.

Kuran Vakıa Suresi-17-“Çevrelerinde ölümsüzlüğe erdirilmiş gençler (vildanlar-oğlanlar) dolaşırlar.”
Vakıa Suresi Arapçası Ayet 17-"Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune."
Veldanun=Vildanlar-genç oğlan erkekler.

(Bilmiyorsanız açın Osmanlıca Türkçe,Arapça Türkçe sözlükleri araştırın ve öğrenin.)

Her ne kadar "eşcinsellik" Tevrat ve Kuran'da varsa da bu Ademoğullarına Tevrat'ta yasaklanmıştır.

pedo
-->
Levililer (Allah'a adanan kavim) 18.Bölüm.Ayet 22.
Lev.18: 22 Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir.
Tevrat'ta bunun cezası "ÖLÜMDÜR"

--> -->
EŞCİNSELLİK SUÇU
Lev.20: 13 Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir.
Hatta Allah'ın Yahudilerden önceki kavimleri terk etme nedeni de eşcinsellik,aile içi,kızı,oğlu,gelini, damadı ve yeğenler ve hatta kan bağı olmayan 2.nci ve daha sonraki evlilikle gelen kadınların getirdikleri çocuklarla,kadın ve erkeklerin hayvanlarla olan cinsel ilişkileridir.Tanrı,Tevrat'ta bunların tümünü yasaklar.;
Unutmayalım ki dinleri düzenleyen Tanrının,paygamberlerin veya tanrı ile korkutarak insanların yaşam düzeyini yükseltmeyi hadaefleyen filozofların, bir amacı da insanları daha asil,akli bir yaşam düzeyine yükseltmektir.
Asırlar önce insanlara,sağlıklı toplum oluşumuna engel olan,toplum sağlığına zarar veren adetler tespit edilmiş,tanrı korkusu ve devlet+toplum baskısı ile kabul ettirilmiştir.Bunları yeniden keşfe gerek yoktur.
İnsanlar aşağıdaki yasaklara uysalar sapıklık diye bir şey kalmaz inancındayım.

TEVRAT'TA ÖLÜM CEZALARI GEREKTİREN GÜNAHLAR
Tevrat-Levililer Bölüm 20;
Lev.20: 9 "'Annesine ya da babasına lanet eden herkes kesinlikle öldürülecektir. Annesine ya da babasına lanet ettiği için ölümü hak etmiştir.
Lev.20: 10 "'Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir.
Lev.20: 11 Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir.
Lev.20: 12 Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir.
EŞCİNSELLİK SUÇU
Lev.20: 13 Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir.
Lev.20: 14 Bir adam hem bir kızla, hem de kızın annesiyle evlenirse, alçaklık etmiş olur. Aranızda böyle alçaklıklar olmasın diye üçü de yakılacaktır.
Hayvanla İlişki
Lev.20: 15 Bir hayvanla cinsel ilişki kuran adam kesinlikle öldürülecek, hayvansa kesilecektir.
Lev.20: 16 Bir kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü hak etmişlerdir.
TOPLUMDAN ATILMAYI GEREKTİREN GÜNAHLAR
Lev.20: 17 "'Bir adam anne ya da baba tarafından üvey olan kızkardeşiyle evlenir, cinsel ilişki kurarsa, utançtır. Açıkça aşağılanıp halkın arasından atılacaklardır. Adam kız kardeşiyle ilişki kurduğu için suçunun cezasını çekecektir.
Lev.20: 18 Âdet gören bir kadınla yatıp cinsel ilişki kuran adam kadının akıntılı yerini açığa çıkarmış, kadın da buna katılmış olur. İkisi de halkın arasından atılacaktır.
Lev.20: 19 "'Teyzenle ya da halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü yakın akrabanın namusudur. İkiniz de suçunuzun cezasını çekeceksiniz.
Lev.20: 20 "'Amcasının karısıyla cinsel ilişki kuran adam, amcasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de günahlarının cezasını çekecek ve çocuk sahibi olmadan öleceklerdir.
Lev.20: 21 Kardeşinin karısıyla evlenen adam rezillik etmiş olur. Kardeşinin namusunu lekelemiştir. Çocuk sahibi olmayacaklardır.

Allah Tevrat'ta "öteki ulusları bunları yaptıkları için terk ettim,lanetledim" diyor;

--> -->
Lev.20: 22 "'Bütün kurallarıma, ilkelerime uyacak, onları yerine getireceksiniz. Öyle ki, yaşamak üzere sizi götüreceğim ülke sizi dışarı kusmasın.
Lev.20: 23 Önünüzden kovacağım ulusların törelerine göre yaşamayacaksınız. Çünkü onlar bütün bu kötülükleri yaptılar. Bu yüzden onlardan nefret ettim.
Lev.20: 24 Oysa, Siz onların topraklarını sahipleneceksiniz. Bal ve süt akan bu ülkeyi size mülk olarak vereceğim, dedim. Sizi öteki uluslardan ayrı tutan Tanrınız RAB benim.
Tanrı bir kavmi yok etmek istiyorsa,bu kavim yukarıdaki suçları işleyerek günahlarını doldurmaktadır.Kökten dinci Avrupa'lıların bizlere "eşcinsellik ve cinsellik" dayatmasının arkasında dünyanın diğer toplumlarına "günahlarını doldurtma çabası" vardır.Unutmayın,her şey 11.Eylül.2001 İkiz kule olayı ve Bush'un "Haçlı Seferi" kampanyası ile başladı.

İşte Tevrat ayetleri;


B u bölümde önce Hz. Allah,Hz.İbrahime yanında iki kişi ile "
insan kılığında" ziyarete gelir.Lut peygamberin yerleştiği Sodom ve Gomora kentlerinini halkları hakkında kötü şeyler duyduğunu Hz.İbrahim'e söyler.


-->
TEVRAT-Yaratılış-Bölüm 18-ÜÇ KONUK
Yar.18: 20 Sonra İbrahim'e, "Sodom ve Gomora büyük suçlama altında" dedi, "Günahları çok ağır.
Yar.18: 21 Onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu, değil mi göreceğim. Bunları yapıp yapmadıklarını anlayacağım."

Sonunda yaptıkları görülür.Hz.İbrahim'in "doğru 10 kişi bile varsa affet" demesine "olur" diyen melekler,şehire vardıklarında,şehir halkı onlara tecavüz etmek için saldırınca kıyamet başlarına gelir.
Tevrat Yaratılış-Bölüm 19.Lut Kavminin Yok Edilişi.

Avrupa'da İslam karşıtlığının temeli Hz.Muhammed-Ayşe evliliğidir.


-->
Yar.19: 10 Ama içerdeki adamlar uzanıp Lut'u evin içine, yanlarına aldılar ve kapıyı kapadılar.
Yar.19: 11 Kapıya dayanan adamları, büyük küçük hepsini kör ettiler. Öyle ki, adamlar kapıyı bulamaz oldu.
Yar.19: 12 İçerdeki iki adam Lut'a, "Senin burada başka kimin var?" diye sordular, "Oğullarını, kızlarını, damatlarını, kentte sana ait kim varsa hepsini dışarı çıkar.
Yar.19: 13 Çünkü burayı yok edeceğiz. RAB bu halk hakkında birçok kötü suçlama duydu, kenti yok etmek için bizi gönderdi."

Aynı olay,Tervat'tan,1500.yıl sonra,Lut olayından 2400 yıl sonra,Kuran-ı Kerim Ankebut suresinde şöyle yer alır.
ANKEBUT SURESİ,
28-Lut'u da (gönderdik). Hani o kavmine: "Siz gerçekten o çirkin işi yapıyorsunuz ha! Sizden önce hiçbir millet bu haltı etmedi!

29-Siz, gerçekten erkeklere gidecek, yolu kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız?" dediği zaman, kavminin cevabı ancak şöyle demeleri oldu: "Haydi, getir bize Allah' ın azabını, eğer doğru söyleyenlerden isen!"

30-Lut: "Ey Rabbim, ortalığı fesada veren bu topluluğa karşı bana yardım et!" dedi.

31-Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile vardıklarında: "Haberin olsun, biz bu memleketin halkını helak edeceğiz;çünkü onun halkı hep zalim oldular."dediler.

32-İbrahim: "Orada Lut var ama!" dedi. Onlar: "Biz, orada kimin bulunduğunu pekala biliriz. Muhakkak onu ve ailesini kurtaracağız; ancak karısı ötekilerden oldu." dediler.

33-Elçilerimiz Lut'a gelince, onlar yüzünden fenalaştı ve haklarında eli kolu daraldı (bağlandı). Onlar da: "Korkma ve kederlenme; seni ve aileni kurtaracağız; ancak karın ötekilerden oldu.
34-Haberin olsun, biz bu memleket halkının üzerlerine yapmakta oldukları çirkince günahları yüzünden gökten korkunç bir azap indireceğiz."dediler.

35-Andolsun ki, Biz aklını kullanacak bir topluluk için oradan bir ibret tablosu bıraktık.

ÂLA SURESİ;
..............
10-Saygısı olan öğüt alacaktır.

11-Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.
......................
16-Fakat siz, dünya hayatını mı tercih ediyorsunuz.

17-Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

18-Haberiniz olsun, bu ilk sahifelerde vardır.

19-İbrahim'in ve Musa' nın sahifelerinde.

Görüyorsunuz.Eşcinsellik,aile içi akraba arası evlilik ve cinsel ilişkiler,Ademoğullarına "bu dünyada yasaklanmıştır."
Ama,ebedi hayatta serbest mi,yoksa,eşcinsel kavimleri ikna etmek için mi böyle ayetler konuldu bilme olanağımız yoktur.
Belçika'dan bir çocuk gelin görüntüsü

Gerçek olan şudur."EŞCİNSELLİK,ENSEST,HAYVANLARLA İLİŞKİLER" tanrının ve toplumların lanetini gerektiren ilişkilerdir.Bunları da ayetlerle okudunuz.

Kuran'ın,bu konudaki Tevrat ayetlerini nasıl doğruladığını da okudunuz.
Bundan böyle etrafınızdaki sapık din adamlarına,dindar görünen itlere,din yok her şey serbest diyenlere, ve bu ilişkiyi isteyen kimselere güvenmeyiniz,anında tepkinizi koyunuz.

İnancınız yoksa bu bilimsel olarak da adı üstünde "pedofili (Pedophilia.),eşcinsellik (Homosexuality), kardeş-akraba arası evliliklere,cinsel ilişkilere de "İncestuous-incest" Türkçe'ye geçmiş haliyle Ensest ilişki, denir,bunlar " tıbben" hastalıktır.
Ruhsal sapkınlıktır,yasal olarak suçtur.


Büyük hastanelerde tedavi merkezleri vardır.

Dini inancınız yoksa,ki bu çok konuda hakkında oldukça bilgili olmayı gerektirir,bilginiz, terbiyeniz zaten sizi böyle şeylerden uzak tutar.

Ha,siz,"kültürlü,karizmatik görünüp ilgi çekmek için" tamamen cehaletinizi kapatmak için böyle poz veriyor ve "her türlü insani değerden yoksun olarak inancınızı kaybetmişseniz ya da hiç inancınız olmadıysa " (aile içi terbiye eksikliği) bu salaklığınız ve cehaletiniz sizlerin her türlü sapıklığı yapmakta,suçu işlemekte "serbest" olduğunuz anlamına gelmeyeceği gibi,bu haliniz sizi insanlık arasında dolaşması tehlikeli, insanlık dışı bir varlık,yaratık haline getirir.

Televizyon ekranlarına çıkıp "eşcinsel hakları" bilmem ne gibi konuları savunanlar,AB yasalarıyla yüksek okullarda,sokaklarda eşcinsel dermekleri açanlar ya "sapıktırlar" ya kolay kazanç amacı ile bu yola sapmış, sapıtmış "erkek fahişeler" ya da "gizli Hıristiyanlardır" sizleri sapıklığa yöneltmeyi,yoldan çıkartmayı "Hırisityanlığa hizmet" olarak gören,"Armegedon savaşlarını" erkene alarak gerçekleştirme amacında olan misyonerlerdir.
Yaratılıştan "eşcinsel" olup,anlayış gösterilmesi gerekenler yandaki videoda görüldüğü gibi olanlardır.
Bu gün,çalışmak zor geldiği için,kolay para kazanma amacı ile sapıtanlara gösterilecek anlayış, sapıklığı teşvikle eş anlamlıdır.
Lut kavminin yok edilme gerekçelerini tekrar hatırlayınız.
"İKİ YÜZLÜLÜK-Kilise doğum kontrolüne izin vermeyince
hal,kör bir pedofiliye dönüyor."Yazmışlar.
Bunlar köktendinci küresel sermayeyi barındıran ABD-AB uşaklarıdırlar.Sizlere düşmandırlar.Sakın onlara inanmayınız."Hiç bir gerçek solcu sapıklığı savunmaz."

Onlar bizim ata yadigarı camilerimizi "striptiz kulübü" yaparken bizim işbirlikçi AKP onların kiliselerini onarıyor.


-->
Halkın demokratik haklarını yükseltmek için mücadele eden “sol”u 1950'de ABD'nin emri idam cezaları ile yasaklayan,Adnan Menderes Hükümetinin devamı olduğunu söyleyen AKP her türlü sapıklığı devlet eli ile yaymaktadırlar.Sonra bunun adını da “demokrasi” koyuyorlar.

Gerçek solculuk,devrimcilik,asla sapıklık,ilkesizlik,ahlaksızlık hatta dinsizlik de değildir.

Gerçek solculuk,demokratik haklarını koruma,sahiplenme "devleti,sosyal adaleti daha iyi uygulayan bir devlet yapmak için uğraşmak,bunu ilke edinmek,demokratik haklarını artırmayı, korumayı hedeflemektir.Gerekirse bunun için halkın güvenini kazanarak devrim yapmaktır."

21.yüzyılda Hıristiyanlar ve Müslümanlar ve tüm insanlar, bu ilkel ortaçağ adetlerini terk etmelidirler.
Bu tür ilişkileri yasaklayan yasalar teşvik edilmeli,çocuklar aileleri kabul etmiyorsa devlet korumasına alınmalıdırlar.
Toplu halde Müslüman çocuk evliliği-Filistin

Hiç bir suretle "18" yaş altı evliliğe izin verilmemelidir.

Hz.Muhammed bile sağ olsaydı bunu önerirdi.

Çünkü,onun halkı olan Hicaz Arapları eşcinseldi ve kız çocukları olduğunda utançlarından diri diri kuma gömüyorlardı.

Başka kavimlerden aldıkları kadınlarla evlenir ürerler,2-5 yaşında kız-erkek fahişelerle ilişkiler içinde yaşarlardı.

İŞTE TEKVİR SURESİNDE KURAN BU ZULMÜ NASIL DİLE GETİRİYOR;

Ayetler;
6-Denizler kaynatıldığında
7-Canlar bedenle birleştirildiğinde
8-Sorulduğu zaman o diri diri toprağa gömülen kıza
9-Hangi günahı yüzünden öldürüldüdiye?

Hz.Muhammed Hz.Ayşe ile evliliğinde bu çıtayı önce "6"ya nikahla da "9"a çıkarmıştır.
Ayrıca,eşcinsel Arapları da "kadınla ilişkiye" sevk etmiştir.

Peygamber Muhammet'in, Ayşe ile evliliğine benzer ikinci bir pedofilik evliliği yoktur. Bu yüzden ben bu evliliği "numune/örnek evlilik" olarak yorumluyorum.

Bu gün İran Medeni Hukukunun temeli olan Humeyni'nin yazdığı medeni hukuk kitabı sayılan "Tahrir el Vesile", İngilizceye çevrilmiş adıyla "Little Green Book(Küçük Yeşil Kitap" ta, sütten kesilmiş 1,5 ile 2 yaş arasındaki kız çocuğuyla anal mı vajinal yol mu sorusuna anal yol önerilmektedir. Buna ek olarak, Amerika'lı resmi fahişe Kathy O'Brien Yahudi kadın, bütün ömrünü, mücadelesini anlattığı "Baykuş İmparatorluğu (Çeviren Mine Kırıkkanat)" ya da "Zihin Kontrolü" adıyla da bilinen kitapta, bu Yahudi kadın, babasının kendisiyle doğar doğmaz oral ilişkiye girdiğini, sütten kesilmesinden itibaren de altı yaşına kadar ilişkiye girdiğini ve altı yaşında Masonlara sattığını anlatmakta ve "devletin resmi fahişeliğindeki tecrübelerini" yani, insanlık dışı mağduriyetlerle dolu hayatını bu kitabında yazmaktadır. Bu bilgiler ışığında, İslam'ın yasakladığı bu pisliklerin tarikat veya mezhep ya da Ilımlı İslam, Dinler arası Diyalog saçmalıkları adı altında insanlarımıza aşılandığını görmekteyiz. Bu dinlere uygun ahlaki sapkınlıklar barındıran, sonradan Sünni İslam'a geçmiş, Anadolu'nun Grek Ortodoks Hristiyanlık mezhebi, gene Ortodoks Hristiyanlığın mezhepleri olan Gregoryen Ermenileri, Süryanileri, Yakubi, Şemsi Yahudi-Hristiyanları, Yezidi Kürtlerinin dinleri benzer sapkınlıkları barındırmaktadır.
Dönme ve devşirmelerle dini yaşam içine sokulmuş ve İslam Şeriatı diye, İran, Suudi Arabistan ve diğer Müslüman ülkelerde yaşanan bu sapkınlıkları peygamber Muhammed görseydi her halde, doğrudan "evlilik yaşını 18'e çıkartacak değişikliği" yapardı inancındayım.
Suudi Arabistan Evlendirme Bakanı Ahmet El Mubi-1 günlükle de olur

İslam konferansı toplanarak bu ilkelliğe bir son verebilir.Ilımlı İslamla uğraşacaklarına bu ilkelliği kaldırsınlar,çok daha büyük hizmet etmiş olurlar.


Avrupa'lılar da Hz.Muhammed'i "pedofili vakası" gösteren karikatürler (*) çizeceklerine,kendi "pedofilik-gay,gılmancı tanrılarının" hatalarını düzeltsinler.

(*) (Sarıklı siyahlar içinde sakallı,yaşlı bir adam ve yanında veya kucağında çarşaflı bir kız çocuğu resmi bütün çizdikleri.Bu çizimleri durdurmak için bile bizleri yoluyorlar bunlar.Siz de çizin bir GAY İsa resmi.Hakaret de olmaz.Kendileri alasını yapmış zaten. Bizi de kendilerine benzetmeye çalışıyorlar aslında.:)) )

Müslümanların "peygamberi" pedofili vakası ise kendi "Allah'larının-Tanrılarının" pedofili vakası olduğunu görsünler.

Türklerde bir deyiş vardır;"Dinime küfreden Müslüman olsa bari !"
Avrupalının da tam olarak yaptığı bu.
Çocuk İstismarı karşıtı sitenin logosu

Yani "emperyalist amaçları için İslam ülkelerine açtıkları düzmece savaşlara "asker sağlamak için" bu tür karikatür,resimler yaparak "İslam Düşmanlığını Körüklemekten" vaz geçsinler ve kendilerine yakışan "bilimsel, demokrat,adil Avrupalı" kimliklerine dönsünler.

İnsan Hakları Emperyalizmini terk etsinler.

G.W.BUSH "neo-conservatism'i" yapmayı terk etsinler.

Türkiye ve diğer ülkelerde ve eğitim kurumlarında "eş cinselliği,çocuk pornografisini" teşvik etmesinler.

Sahip oldukları bilimsel-teknolojik üstünlüğü suistimal etmesinler.

Saygınlıklarını böyle kazansınlar,kanla,sapıklık ticareti ile değil.

Unutmayalım ki,"sağlıklı bir toplumun temeli" o toplumun "cinsel yaşamı ile ölçülür."
 Pedofili boyuta dikkat etmez yazmış

Yukarıdaki sapıklıkların olmadığı toplumlar daha sağlıklıdırlar.
Örneğin,Katolikler,Sünni Müslümanlar arasında,bu ilişkiler yasak olduğu için,"bedensel ve akli bozukluklar ve sakatlıklar" diğer toplumlara göre daha azdır.

Bu cümle bahsedilen mezhepler arasındaki eş cinsellik,sapıklık yok demek değildir.Evliliklerde bu kurallara uyanlar daha fazladır olarak algılanmalıdır.

Kuran kurslarında,yatılı İmam Hatip okullarında tarikat yurtlarında olan sapıklıklar yüzünden polise,adliyelere ve basına bile yansımış çok sayıda sapıklık ne yazık ki az değildir.

Yazının başındaki,"8" çocuğun işlediği,cinayetle sonuçlanan olay da böyle bir yerde (YİBO'da) meydana gelmiştir.

Bu yüzden"DAİMA DEMOKRASİ,DAİMA BİLİM,DAİMA BİLİMSEL AHLAK" SİZLERLE OLSUN!!!

Not;Pedofili=Çocukla cinsel ilişkiye girme hastalığıdır.(Hala anlamamış olanlar için)
WHO IS THE BIGGEST PEDOPHILE :: Free Islamic Videos :: Muslim Video
Adilyargic.

Hiç yorum yok: